Democratische Dialoog beschikt over een team van experten die ondersteuning biedt als de communicatie door culturele, levensbeschouwelijke of andere knelpunten verhinderd wordt of stopt.