Projecten

Conflict matters

Democratische Dialoog nam in september 2015 deel aan de conferentie ‘Conflict Matters’ van Evens Foundation. Net zoals Democratische Dialoog heeft Evens foundation als doel het bevorderen van het constructief samenleven in diversiteit.  Deze gedeelde doelstelling mondde uit in een concreet samenwerkingsidee waarbinnen Evens Foundation Democratische Dialoog zal ondersteunen om binnen het academiejaar 2016-2017 de dialoogprincipes op een inclusieve manier te verankeren binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs van Erasmushogeschool Brussel .

Binnen dit traject zullen workshops rond dialoogtechnieken en infosessies over islam en misconcepten georganiseerd worden voor alle docenten en studenten van de opleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en pedagogie van het jonge kind van Erasmushogeschool Brussel.

Meer info http://evensfoundation.be/programs/peace-education/2400-2/