Projecten

Embracing Controvercy – Evens Foundation

Voorliggend projectvoorstel wil bijdragen aan het uittekenen, kaderen en structureel implementeren van competenties inzake het voeren en voorbereiden van een democratische dialoog op school, opdat leraren aan leerlingen kunnen leren hoe om te gaan met hun waardenbeleving in relatie tot die van de omringende andere(n) en hoe ze van elkaar kunnen leren. Het gaat over het verankeren van dialoogcompetenties aan basiscompetenties van de leraar en opvoeder. Deze dialoogcompetenties zijn opgetekend in en gebaseerd op ervaringen opgedaan binnen het project “Democratische dialoog”, een project dat in 2014 werd opgestart op initiatief van Erasmushogeschool Brussel, lerarenopleiding secundair onderwijs.