Projecten

Normaal Radicaal

In samenwerking met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en Kazerne Dossin organiseerde Democratische Dialoog tijdens het academiejaar 2015-2016 de webinar ‘Normaal Radicaal’. Deze webinar bestaat uit 3 delen waarin uitgelegd wordt wat radicalisering is, wat de misconcepten over dit thema zijn, wat de rol van identiteitsvorming is in dit verhaal en hoe je als leerkracht op een constructieve manier rond deze thematiek kan werken in de klas.

Dankzij het succes van deze webinars en de vele vragen van leerkrachten die daarop volgden, werd beslist om samen met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie een vervolgtraject op te starten in 2017. Er komt een nieuwe reeks webinars en zullen dialoogsessies over gevoelige thema’s georganiseerd worden in Gent, Brussel, Leuven, Brugge, Hasselt en Antwerpen.

Via deze link kunnen de webinars uit 2015 en 2016 herbeken worden.