Projecten Studiedag

Studiedag: hoe omgaan met gevoelige thema’s? (VOLZET)

Diversiteit in waarden en levensbeschouwing in onze huidige samenleving stelt het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. De school is de plaats waar al deze verschillende visies en opinies samenkomen. Dit maakt dat sommige thema’s erg omstreden worden en voor leerkrachten is het niet eenvoudig om hiermee constructief om te gaan. Leerkrachten en leerlingen missen soms de nodige tools om gevoelige onderwerpen te bespreken, waardoor dit tot weerstand of conflict kan leiden. In sommige gevallen worden deze onderwerpen onder de mat geveegd alsof ze onbestaande zijn. Wanneer de dialoog omwille van cultuur-religieuze redenen dreigt vast te lopen is het belangrijk om over de juiste kennis en tools te beschikken om een positieve dialoog te behouden. Het team van Democratische Dialoog (DD) van de Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met Onderwijscentrum Brussel nodigt u uit voor een boeiende praktijkgerichte studiedag waarin verschillende coaches & experts toelichten hoe je door de juiste kennis, dialoogvaardigheden en positieve attitude verschillende gevoelige thema’s en uitdagingen kunt identificeren, analyseren en aanpakken. Deelname is GRATIS

Datum: Dinsdag 3 oktober 2017

Locatie: Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel), Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Programma studiedag:

9.30 uur: Onthaal

10 – 10.15 uur: Introductiewoord door Arzu Yentür (psychologe en co-coördinator DD) en Sara Geets (OCB, onderwijsondersteuner)

10.15 – 12.15 uur: Lezing door Cherif El Farri, islamdeskundige, dialoogcoach en deradicaliseringsexpert

12.15 – 13 uur: Lunch

13.00 – 15 uur: Keuze uit de volgende 4 workshops **:

  • Interculturele Dialoog (DD)
  • Socratische Dialoog (DD)
  • Interlevensbeschouwelijke Dialoog (DD)
  • In dialoog met ouders (OCB)

15.00 – 16 uur: DialoogCafé: ronde tafels waar deelnemers in dialoog gaan over hun inzichten, ervaringen, bedenkingen, … a.d.h.v. een filosofische vraag.

Inschrijving: Deelname is gratis (inclusief lunch & drank) maar inschrijving is verplicht. Gelieve uw deelname te bevestigen via e-mail naar arzu.yentur@ehb.be met vermelding van uw naam en organisatie. (STUDIEDAG IS VOLZET. INSCHRIJVING IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK)

Deze studiedag is een samenwerking tussen Democratische Dialoog (www.democratischedialoog.be) en het Onderwijscentrum Brussel en kadert binnen het project “Samenlevingsinitiatieven (VGC)”.

*lezing Cherif El Farri:

Binnen grootstedelijke scholen is er een toename van meertalige, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in de leerlingenpopulatie. Vooral het aantal leerlingen die van thuis uit een islamitische achtergrond hebben, is in het afgelopen decennium sterk gestegen. Vandaag vormen zij een grote groep in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. Bij het onderwijspersoneel daarentegen bestaat een relatieve homogeniteit: de meeste leerkrachten die lesgeven in Brussel komen uit Vlaanderen en zijn eerder niet-actief religieus. Daarnaast is godsdienst en met name islam prominent aanwezig in de actualiteit. Leerlingen en onderwijsprofessionals zijn vaak onvoldoende geïnformeerd en worden blootgesteld aan een waaier aan diverse, polariserende visies op sociale media die misconcepten in de hand werken. De islamitische godsdienst in zijn brede spectrum aan levenswijzen, overtuigingen en interpretaties, vormen een mysterie voor vele leraars en opvoeders. Nochtans spelen zij een belangrijke rol in de opleiding en opvoeding van de jonge moslims.
Dialoogcoach & Islamdeskundige Cherif El Farri zal voor een aantal gevoelige thema’s uit de Brusselse praktijk demonstreren dat positieve dialoog tussen leerlingen, leerkrachten en/of directieleden in veel gevallen mogelijk is en dat door middel van de juiste kennis en communicatietechnieken.

** Meer info over de inhoud van de workshops:

  • Workshop Interculturele Dialoog:

In deze workshop wordt besproken waar interculturele communicatie om draait, welke factoren belemmerend kunnen werken en hoe je je kan opstellen om een open communicatie met de ander mogelijk te maken. Aan de hand van een aantal oefeningen en een rollenspel leren de deelnemers wat een referentiekader is, worden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen referentiekader en leren ze zich openstellen voor het referentiekader van de ander. Zo kunnen de deelnemers een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt. De workshop eindigt met specifieke tips & tricks voor de leerkracht. Door Arzu Yentür.

  • Workshop Socratische Dialoog

Tijdens deze workshop maak je kennis met de Socratische Dialoog. Extreme en choquerende uitspraken worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. We gaan gevoelige thema’s niet uit de weg en creëren in deze workshop ruimte voor een open en onderzoekend gesprek. Tijdens het socratisch gesprek staat vraagstelling centraal. We gaan ook op zoek naar de achterliggende gedachten en beweegredenen van onze meningen en oordelen.
Hoe komt het dat we denken wat we denken? Waarom zijn bepaalde onderwerpen gevoelig en andere niet? Waar komen onze oordelen vandaan? We verkennen verschillende perspectieven en leren hoe we ons eigen denken en dat van de ander op een respectvolle manier kunnen onderzoeken en hierover in gesprek kunnen gaan. Door Eef Cornelissen.

  • Workshop Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Door met collega’s in dialoog te gaan over levensbeschouwelijke thema’s, ervaar je aan den lijve wat een ILD voor de leerlingen kan betekenen. Al doende, oefen je de vaardigheden om een empathische dialoog te begeleiden en leer je tools waarmee je op school aan te slag kunt gaan. Deze workshop heeft bijzondere aandacht voor een aantal vaardigheden, zoals het hanteren van de principes van een empathische dialoog om zowel het eigen standpunt als dat van een ander beter te begrijpen. Van hieruit beogen wij een attitude te ontwikkelen die maatschappelijk debat in een democratie als evidentie beschouwt. Door Mourad El Meziani/ Alex Klijn.

  • Workshop In dialoog met ouders

Om met ouders in dialoog te gaan kan je je als leraar een aantal inzichten en vaardigheden eigen maken. Hoe zorg je ervoor dat ouders een gelijkwaardige partner zijn in het gesprek? Welke technieken kunnen helpen om een gesprek in goede banen te leiden? Hoe speelt jouw eigen communicatie een rol? In deze workshop gaan we in op hoe dialoog tussen ouders en de school kan geoptimaliseerd worden. Door Niki De Bosschere/Fatiha Ahidar