Projecten

Samenlevingsinitiatieven – Onderwijscentrum Brussel (OCB)

Naast het (her)opstarten van de dialoog, beoogt dit project om de verschillende stakeholders op school te bekrachtigen om zelf in de toekomst beter om te kunnen gaan met situaties waarin de dialoog dreigt vast te lopen. Leerkrachten en vooral ook leerlingen de juiste attitude en technieken meegeven om op een constructieve manier om te gaan met meningsverschillen is cruciaal om goed te kunnen functioneren in een multiculturele samenleving zoals die van Brussel. Ten derde stelt dit project zich als doel om de opgedane ervaring en kennis te bundelen en deze te implementeren in de lerarenopleiding om de leraar van de toekomst beter te kunnen voorbereiden op lesgeven in Brussel.