Projecten

Embracing Controvercy – Evens Foundation

Voorliggend projectvoorstel wil bijdragen aan het uittekenen, kaderen en structureel implementeren van competenties inzake het voeren en voorbereiden van een democratische dialoog op school, opdat leraren aan leerlingen kunnen leren hoe om te gaan met hun waardenbeleving in relatie tot die van de omringende andere(n) en hoe ze van elkaar kunnen leren. Het gaat over […]

Projecten

We Hear You (WHY)

Vanuit het kenniscentrum Sociaal Europa kwam de vraag of Democratische Dialoog wil deelnemen aan het Europees project ‘We Hear You’. Binnen dit project zal Democratische Dialoog samen met organisaties uit Rotterdam, Londen en Italië een e-learningtool ontwikkelen waarin uitgelegd wordt hoe je als leerkracht of coach een veilige omgeving kan creëren om te communiceren over […]

Projecten

Conflict matters

Democratische Dialoog nam in september 2015 deel aan de conferentie ‘Conflict Matters’ van Evens Foundation. Net zoals Democratische Dialoog heeft Evens foundation als doel het bevorderen van het constructief samenleven in diversiteit.  Deze gedeelde doelstelling mondde uit in een concreet samenwerkingsidee waarbinnen Evens Foundation Democratische Dialoog zal ondersteunen om binnen het academiejaar 2016-2017 de dialoogprincipes […]