Projecten

Kinderraad Anderlecht

De educatieve dienst van de gemeente Anderlecht organiseert al jaren een ‘kinderraad’ in samenwerking met de basisscholen van de gemeente Anderlecht. Deze kinderraad bestaat uit ‘afgevaardigde’ kinderen uit alle deelnemende scholen en werkt gedurende 10 namiddagen een beleid met voorstellen uit voor de gemeente. Dit jaar staat ‘samenleven in diversiteit’ centraal en wil de gemeente […]

Projecten

Unicef

Enerzijds wilt Unicef graag beroep doen op de expertise van de dialoogcoaches bij de uitwerking van educatief materiaal dat zich toespitst op het thema diversiteit. Anderzijds wil Unicef samen met Democratische Dialoog trajectbegeleidingen binnen verschillende scholen opstarten