Projecten

Embracing Controvercy – Evens Foundation

Voorliggend projectvoorstel wil bijdragen aan het uittekenen, kaderen en structureel implementeren van competenties inzake het voeren en voorbereiden van een democratische dialoog op school, opdat leraren aan leerlingen kunnen leren hoe om te gaan met hun waardenbeleving in relatie tot die van de omringende andere(n) en hoe ze van elkaar kunnen leren. Het gaat over […]