Projecten

Unicef

Enerzijds wilt Unicef graag beroep doen op de expertise van de dialoogcoaches bij de uitwerking van educatief materiaal dat zich toespitst op het thema diversiteit. Anderzijds wil Unicef samen met Democratische Dialoog trajectbegeleidingen binnen verschillende scholen opstarten