Projecten

Unicef

Enerzijds wilt Unicef graag beroep doen op de expertise van de dialoogcoaches bij de uitwerking van educatief materiaal dat zich toespitst op het thema diversiteit. Anderzijds wil Unicef samen met Democratische Dialoog trajectbegeleidingen binnen verschillende scholen opstarten. Het doel is om op maat van de school trajecten uit te werken rond wereldburgerschap en samenleven in diversiteit.  De verschillende cases, good practices en de knelpunten van deze trajecten zullen geëvalueerd worden